REMEMBRANCEDAY2021

Remembrance Day, ook wel Armistice Day of Poppy Day is in het Verenigd Koninkrijk en andere landen van het Gemenebest de dag waarop de gevallenen van de Eerste Wereldoorlog en alle oorlogen en gewapende conflicten sindsdien worden herdacht. Remembrance Day oorspronkelijk gehouden op 11 November, de datum waarop in 1918 met de wapenstilstand het einde van de eerste wereldoorlog ingeluid werd, vindt altijd plaats in het tweede weekend in November.

Op de Oosterbegraafplaats in Amsterdam liggen meer dan 300 in de tweede wereldoorlog gesneuvelde geallieerde militairen (voornamelijk vliegers) uit onder meer het Verenigt Koninkrijk, Canada, Australië, Nieuw Zeeland en Polen.

Op 13 November zijn de gevallenden herdacht en zijn kransen gelegd door oude en jonge veteranen uit verschillende oorlogen en vredes misses, verschillende maatschappelijke organisaties en door vertegenwoordigers van onder andere Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Canada, de Verenigde Staten en van Polen. Kinderen uit de Poolse gemeenschap en van de Britse school zongen en legden bloemen bij de graven.

Een detachement Nederlandse militairen vormden de ere wacht.

Related posts