Georgie

Een mooi land om als fotograaf rond te reizen is Georgië in het nabije oosten. Ingeklemd tussen Turkije in het zuiden en Rusland in het noorden heeft het land in haar lange geschiedenis veel exotische invloeden gekend. Zo zijn er sporen van onder meer Romeinse, Turkse en meer recente Russische overheersing.

Als Nederlander is het een interessant land met een gastvrije bevolking en ongeveer alles wordt er op een andere manier gedaan dan bij ons thuis. Ook is het een land met grote contrasten tussen oud en nieuw en ook arm en rijk – met bijvoorbeeld lelijke sovjet stijl beton flats meteen naast een hele rij internationale luxe hotels in de oliestad Batoemi.

Related posts