OPENING SCHOOLJAAR 2021-2022

De school van de Poolse katholieke parochie Amsterdam geeft elke tweede zaterdag catechisatie en lessen in Poolse taal en cultuur aan kinderen vanaf 5 jaar en jongeren in de middelbare schoolleeftijd.

Op 4 september was de opening van het nieuwe schooljaar met een toespraak door pastoor Krzysztof Kicka. Vervolgens werden door een aantal kinderen liederen gezongen en daarna werd gezamenlijk het volkslied gezongen.

Related posts